Meerdere leveranciers

Op het Johan platform zijn meerdere leveranciers aangesloten die hun scans en tests beschikbaar hebben gesteld, waardoor je als professional toegang hebt tot een ruime keuze aan (veelal gevalideerde) meetinstrumenten. Je voert de onderzoeken uit via het platform, waarbij je beschikt over waardevolle managementinformatie en individuele deelnemers toegang krijgen tot hun persoonlijke scoreprofiel.


Scans en instrumenten

Via het Johan platform kun je onderzoek doen op organisatie- en op medewerkersniveau. Iedere deelnemer kan zijn persoonlijke resultaten direct terugzien in een persoonlijk dashboard. Voor de organisatie komt er een geanonimiseerde groepsrapportage beschikbaar, waarmee de organisatie kan worden geadviseerd over de bevindingen en het bepalen van beleidsvraagstukken.

Naast het uitvoeren van een 0-meting, kan het onderzoek over een langere periode meerdere metingen bevatten waarmee gedragsverandering in kaart kan worden gebracht. Aan het onderzoek kan een aanbod aan interventies en content worden gekoppeld, waarmee bijvoorbeeld ook de effectiviteit van een interventie kan worden gemeten.

Hoe werkt het?

Voor onderzoek en metingen kent Johan een default inrichting die je naar je eigen wensen (en per klant) kunt aanpassen en uitbreiden met content, producten en instrumenten die jij als onderdeel of aanvulling op jouw onderzoeken wilt aanbieden. Je kunt het onderzoek uitbreiden met bv. een Health Check, coachgesprek, vervolg interventies, effectmeting, etc.

Aan de slag

Volgens de Plug & Play methode worden projecten startklaar opgeleverd met logo, afbeeldingen, teksten en producten. De kosten zijn eenmalig € 1.000,- voor de basisinrichting voor een 0-meting. Ook kan de inrichting worden uitgebreid met Bedrijfsadvies (werkgever route) of Wellbeing platform (werknemer route). De projecten zijn per klant te gebruiken of aan te passen. Voor het aanmaken van klanten en projecten, inladen van deelnemergegevens, versturen van uitnodigingen etc. levert Johan ondersteunende diensten.

Als je een eigen instrument wil laten inrichten, wordt een maatwerk offerte gemaakt. Neem hiervoor contact op met Johan.


Voor het gebruik van het platform kies je het abonnement op basis van het aantal users die gebruik gaan maken van het platform. Als je een eigen scan of instrument via Johan inzet, betaal je voor de workflow functionaliteit. Bekijk alle tarieven.

Direct aan de slag

Hoe kan ik starten met Johan?

Bespreek de mogelijkheden met ons.