Privacyverklaring voor het gebruik Johan APP en Johan.nl

U moet erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Om die reden hebben we onszelf strenge spelregels opgelegd. Deze staan in onze privacy statements.

Transparantie is hierbij de sleutel voor goede communicatie. JOHAN vindt het van belang zo transparant mogelijk te zijn, bijvoorbeeld over welke gegevens wij van u opslaan en voor welk doel. Uw privacy staat hierbij altijd voorop. Het is uw data, dus u bepaalt.

De websites van JOHAN

JOHAN heeft verschillende websites. Omdat deze websites verschillende toepassingen hebben en verschillende doelen, zijn ook de voorwaarden enigszins anders.

Voor beide websites gelden echter de volgende uitgangspunten. U mag ons hier altijd aan houden. Als u vragen heeft, mail dan naar privacy@johan.nl.

  • We verzamelen geen gegevens om het verzamelen. We slaan gegevens alleen op indien daar een concreet doel voor is, zoals het leveren van uw DI Portaal.
  • Wij delen zo min mogelijk. Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, IP adres, email adres of andere gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken die daar niets mee van doen hebben. Wij verkopen geen data. Nooit. Aan niemand. Daar waar wij gebruik maken van diensten van derden, garanderen wij dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.
  • Wij slaan uw persoonlijke surfgedrag op onze websites niet op. Wat u wel en niet op onze websites doet, bepaalt u zelf. Wij slaan uw persoonlijke surfgedrag niet op. We houden geen geschiedenis bij van de pagina‚Äôs die u bezoekt. Wel maken wij statistische analyses op geaggregeerd niveau, maar dat gebeurt anoniem. Data die daarbij verwerkt wordt, is nooit naar u persoonlijk te herleiden.
  • Anderen kunnen uw surfgedrag op JOHAN niet volgen. We gebruiken geen analytische of tracking cookies. Analytische of tracking cookies worden door veel websites gebruikt om iemand zijn surfgedrag te kunnen volgen. Daarmee worden dan profielen opgebouwd voor advertenties en gepersonaliseerde content. JOHAN doet daar niet aan mee.
  • Wij gebruiken cookies alleen voor het hoogstnodige. Een cookie wordt alleen gebruikt om te zien of u bent ingelogd, om te zien of u ons eerder hebt bezocht of voor de technische beveiliging van onze websites.
  • We laten geen advertenties toe. Onze inkomsten komen niet uit advertenties. Veel advertentiebanners verzamelen uw persoonsgegevens. Wij staan dat niet toe.
  • We laten op onze websites geen koppelingen met social media toe, zoals Facebook, Twitter of Instagram. Facebook en andere social media hoeven niet te weten dat u onze site bezoekt. Wij geven geen informatie door aan social media sites.